שיטת טיפול יחודית בבעיות גסטרו

שיטת טיפול יחודית בבעיות גסטרו
על ידי ד"ר אלן לוי
 

ביקור יעוץ ארוך עם הרופא
"להקשיב – לבדוק – להבין – להסביר – לטפל"

הייעוץ כולל:

המלצות קודם כל לאבחון ואז לטיפול המלצות לטיפול תרופותי לפעמים, תלוי באבחנה, שיטות טיפול לא תרופתיות בבית !!!

ואז מעקב טלפוני צמוד על ידי הרופא במשך 3 חודשים

המלצות

טיפול תרופתי שהרוב במסגרת מרשם קופת חולים
במקרה הצורך, תלוי באבחנה המלצות תזונתיות והמלצות לא תזונתיות שחלק יפתיעו אותך !!!

לפעמים שיטות טיפול לא תרופתיות בבית
שגם הפעם חלק יפתיעו אותך !!!